• (+84) 98 239 3587

Hoạt động xã hội

VFIC Construction luôn đồng hành cùng các tổ chức từ thiện để giúp đỡ người dân nghèo ở mọi vùng miền còn khó khăn của đất nước.

VFIC Construction thăm trẻ em nghèo xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

VFIC Construction ủng hộ chương trình “ngư dân bám biển” – 500 triệu đồng.

VFIC Construction tham gia ủng hộ người dân miền Trung (tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình)

© 2017 Bản quyền thuộc về VFIC Construction