• (+84) 98 239 3587

VFIC CONSTRUCTION HỢP TÁC VỚI ĐỐI TÁC PHẦN LAN

31/08/2017

VFIC Construction đã có cơ hội hợp tác với đoàn Phần Lan trong các dự án sắp triển khai tại Việt Nam như:

VFIC Construction làm việc với UBND thành phố Hải Phòng về các dự án Xử lý chất thải rắn đô thị.

VFIC Construction làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh về các dự án Xử lý nước thải đô thị, nước thải làng nghề.

VFIC Construction làm việc với UBND tỉnh Bắc Kạn về Quy hoạch hệ thống Xử lý rác thải của thành phố Bắc Kạn.

VFIC Construction làm việc với UBND tỉnh Thái Bình về các dự án Xử lý rơm rạ và Xử lý trấu.

 

 

© 2017 Bản quyền thuộc về VFIC Construction